ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Voorgesteld lichthinderbeleid Groningen - concept (ID: 43)

Name: Voorgesteld lichthinderbeleid Groningen - concept

Display Field: GEMEENTENAAM

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat het buitengebied zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen. Onder het buitengebied verstaan wij die gebieden die buiten stedelijke gebieden liggen en een overwegend agrarische-, natuur- en recreatieve functie hebben. Omdat de inrichting van het buitengebied zowel vitaal als duurzaam dient te zijn, is daarnaast zuinig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt.</SPAN></P><P><SPAN>Tevens bevat dit bestand het omgekeerde van het buitengebied. Dus de opvulling van de 'gaten' in het buitengebied. Dit wordt door sommigen de bebouwde kom genoemd, maar dit is niet formeel vastgelegd.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 53963e00993943d59c0d2846c57b5e65

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata