ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Verzorgende Kernen (ID: 1)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

Name: Verzorgende Kernen

Display Field: TYPEGEBIED

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>TOP10NL is een digitaal objectgericht kaartbestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaart 1:10.000. Definitie Plaats: Geografisch gebied gekenmerkt door een concentratie van gebouwen gebruikt voor wonen en werken. Let op: Deze data wordt automatisch twee-jaarlijks bijgewerkt. De meest recente update-datum is te vinden in de tabel Geomagazijn.BRT.DM_NIP_VERVERSINGSDATUM_BRT.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 8cfc27796a5e413894976ff887fe6e7c

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports ValidateSQL: true

Supports Calculate: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: NAAM_NL

Fields: Types:
Capabilities: Query

Sync Can Return Changes: false

Is Data Versioned: false

Supports Rollback On Failure: true

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Supports Query With Historic Moment: false

Supports Coordinates Quantization: true

Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Calculate   Validate SQL   Generate Renderer   Return Updates   Iteminfo   Thumbnail   Metadata