ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Project/Kernen (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

TOP10NL is een digitaal objectgericht kaartbestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaart 1:10.000. Definitie Plaats: Geografisch gebied gekenmerkt door een concentratie van gebouwen gebruikt voor wonen en werken. Let op: Deze data wordt automatisch twee-jaarlijks bijgewerkt. De meest recente update-datum is te vinden in de tabel Geomagazijn.BRT.DM_NIP_VERVERSINGSDATUM_BRT.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Service Item Id: 8cfc27796a5e413894976ff887fe6e7c

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Uploads   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Apply Edits   Extract Changes