ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Aquiferdepletie in Groninger gasveld. Gemeten druk voor 1957 en 2020 en voorspelde druk voor 2050 (NAM). Tevens KEM-voorspellingen voor 2126.
summary: Aquiferdepletie in Groninger gasveld. Gemeten druk voor 1957 en 2020 en voorspelde druk voor 2050 (NAM). Tevens KEM-voorspellingen voor 2126.
extent: [[5,52],[7,53]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
maxScale: 1
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description:
licenseInfo:
catalogPath:
title: Geothermie_Aquiferdepletie_NAM_KEM
type: Map Service
url:
tags: ["Aquiferdepletie","Aquiferdruk","Groninger gasveld","NAM","KEM-19","KEM"]
culture: nl-NL
name: Geothermie_Aquiferdepletie_NAM_KEM
guid: 4783A71D-4DDA-4EBB-844C-C6FE8F4B955B
minScale: 0
spatialReference: RD_New