ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Mobiliteit/Areaalviewer)

Bruggen beweegbaar (11)
Provincie Groningen Provincie Groningen
Provincie Groningen (Blauwestad) Provincie Groningen (Blauwestad)
ProRail ProRail
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat
Gemeenten Gemeenten
Bruggen vast (12)
Provincie Groningen Provincie Groningen
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat
Overig Overig
Tunnels (13)
Provincie Groningen Provincie Groningen
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat
Overig Overig
Sluizen (14)
Provincie Groningen Provincie Groningen
Provincie Groningen (Blauwestad) Provincie Groningen (Blauwestad)
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat
Overig Overig
Duikers (15)
Provincie Groningen Provincie Groningen
Provincie Groningen en anderen Provincie Groningen en anderen
Gemeente Gemeente
Waterschap Waterschap
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat
Overig Overig
Kilometrering vaarwegen (21)
Hectometrering vaarwegen (22)
Aslijnen vaarwegen (23)
Kilometrering (24)
Hectometrering (25)
Wegen aslijnen (26)
Openbare verlichting (301)
Lichtmast Lichtmast
Lichtpunt Lichtpunt
Lichtmast combi met lichtwegwijzer Lichtmast combi met lichtwegwijzer
Lichtwegwijzer Lichtwegwijzer
Gladheidsmeetstations (302)
Wegwijzers (303)
Portalen (304)
Afvalbakken (305)
Kasten (306)
Haltes (307)
Putten (308)
Kolken (309)
KolkenTaludbeschermers (310)
Bermmonumenten (311)
Geluidsschermen (312)
Geleiderails (313)
Open verharding berm (314)
betonbanden betonbanden
molgoten molgoten
vlakken open verharding vlakken open verharding
Verhardingen fietspaden (315)
Verhardingen wegen parkeervlakken (316)
Verhardingen wegen (317)
Bomen (401)
Heggen (402)
Watergangen (ronde 2) (415)
Watergangen (ronde 3) (403)
Bospercelen (404)
Bermen (maaibestek ronde 2) (405)
Bermen (maaibestek ronde 3) (406)
Gazon maaien (407)
Maaien depots (408)
Maaien Sedum (409)
Objecten uitmaaien (410)
Onkruidbeheersing (411)
Rotonde bloemenmengsel (412)
Rotonde hagen en heesters (413)
Rotonde veiligheidsstrook (414)
Betonning (51)
Boordvoorzieningen vaarwegen (52)
Derden Derden
Provincie Groningen Provincie Groningen
Overig Overig
Boordvoorzieningen wegen (53)
Aanlegplaatsen (54)
Bemonsteringslocaties (55)
Depotterreinen (56)
Percelen Provincie Groningen (416)
Vol eigendom Vol eigendom
Belast eigendom (derde heeft zakelijk recht) Belast eigendom (derde heeft zakelijk recht)
Provincie heeft geen eigendom, wel zakelijk recht Provincie heeft geen eigendom, wel zakelijk recht