ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: KnelpuntenNatuurInfraProvGron2017 (ID: 15)

Name: KnelpuntenNatuurInfraProvGron2017

Display Field: KNP_NR

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat informatie over locaties waar infrastructuur en natuurgebieden of verbindingszones elkaar kruisen. Deze locaties zijn een barrière voor planten en dieren omdat ze deze vaak niet kunnen passeren. In dit bestand zijn deze locaties beschreven en is de status te vinden van de maatregelen die (moeten) worden genomen. Let op: er is al een actueler bestand (2019). Deze is echter in ontwikkeling en ook tijdelijk.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: dbc3faaafceb4b9898c9630c97948ec3

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 25000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata