ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: LeefgebiedenAkkervogels (ID: 11)

Name: LeefgebiedenAkkervogels

Display Field: identificatie

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat leefgebieden </SPAN><SPAN>a</SPAN><SPAN>kkervogels zoals vastgesteld in de </SPAN><SPAN>provinciale </SPAN><SPAN>Omgevingsverordening. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van </SPAN><SPAN>a</SPAN><SPAN>kkervogels en concentreren onze beschermingsmaatregelen daarbij op de gebieden waar nog levenskrachtige populaties </SPAN><SPAN>a</SPAN><SPAN>kkervogels voorkomen, de zogenaamde leefgebieden. Het </SPAN><SPAN>akker</SPAN><SPAN>vogelbeheer wordt georganiseerd door samenwerkingsverbanden van boeren (de agrarische collectieven).</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: dbc3faaafceb4b9898c9630c97948ec3

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 25000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: true

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata