ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Deze dataset is in het kader van monitoring landschap gemaakt t.b.v. gebruik in de Staat van Groningen
summary: Deze dataset is in het kader van monitoring landschap gemaakt t.b.v. gebruik in de Staat van Groningen
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Deze dataset is een combinatie van </SPAN><SPAN>het basisbestand </SPAN><SPAN>wierd</SPAN><SPAN>en </SPAN><SPAN>(</SPAN><SPAN>LNDS_</SPAN><SPAN>WIERD</SPAN><SPAN>EN</SPAN><SPAN>) en de bodemverstoringen (LNDS_BODEMVERSTORINGEN) uit de monitoring landschap. Het geeft een overzicht van </SPAN><SPAN>de </SPAN><SPAN>wierd</SPAN><SPAN>en</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>inclusief bodemverstoringen die zijn waargenomen in het kader van de monitoring landschap</SPAN></P><P><SPAN>De provincie Groningen vindt het belangrijk dat het reliëf van wierden blijft. De kwaliteit van deze kernkarakteristieken kan worden aangetast door bebouwing en beplanting op en in de nabijheid van deze wierden. Door landbouwkundig gebruik kan het reliëf van de wierden afvlakken en het bodemarchief worden aangetast. Daarnaast vormt diepe ontwatering rondom de wierden een bedreiging voor het aanwezige bodemarchief. Wierden worden aangevuld om het geschonden uiterlijk te herstellen en het bodemarchief beter te beschermen tegen erosie. </SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN><SPAN>.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Wierden inclusief bodemverstoringen
type:
url:
tags: []
culture: nl-NL
portalUrl:
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: