ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: WierdenInclBodemverstoring (ID: 37)

Name: WierdenInclBodemverstoring

Display Field: NAAM_DEELGEBIED

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Deze dataset is een combinatie van </SPAN><SPAN>het basisbestand </SPAN><SPAN>wierd</SPAN><SPAN>en </SPAN><SPAN>(</SPAN><SPAN>LNDS_</SPAN><SPAN>WIERD</SPAN><SPAN>EN</SPAN><SPAN>) en de bodemverstoringen (LNDS_BODEMVERSTORINGEN) uit de monitoring landschap. Het geeft een overzicht van </SPAN><SPAN>de </SPAN><SPAN>wierd</SPAN><SPAN>en</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>inclusief bodemverstoringen die zijn waargenomen in het kader van de monitoring landschap</SPAN></P><P><SPAN>De provincie Groningen vindt het belangrijk dat het reliëf van wierden blijft. De kwaliteit van deze kernkarakteristieken kan worden aangetast door bebouwing en beplanting op en in de nabijheid van deze wierden. Door landbouwkundig gebruik kan het reliëf van de wierden afvlakken en het bodemarchief worden aangetast. Daarnaast vormt diepe ontwatering rondom de wierden een bedreiging voor het aanwezige bodemarchief. Wierden worden aangevuld om het geschonden uiterlijk te herstellen en het bodemarchief beter te beschermen tegen erosie. </SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 7772e19728cf489eb1eadad1d24cd52e

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata