ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: In het kader van de monitoring landschap verkrijgen van een globaal inzicht in de status van de visuele invloedssferen van wierden in de provincie Groningen.
summary: In het kader van de monitoring landschap verkrijgen van een globaal inzicht in de status van de visuele invloedssferen van wierden in de provincie Groningen.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat de</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>visuele invloedssferen van wierden en wierdedorpen, gelegen binnen de provincie Groningen</SPAN><SPAN>, die worden gebruikt voor de monitoring landschap. Elke vier jaar worden alle visuele invloedssferen op basis van luchtfotovergelijking gemonitord.</SPAN></P><P><SPAN>De provincie Groningen vindt het belangrijk dat het zicht op en de herkenbaarheid van wierden en wierdedorpen behouden blijft. De kwaliteit van dit kenmerk kan worden aangetast door bebouwing en beplanting op en in de nabijheid van deze wierden. Daarom zijn zones aangewezen rondom wierden en wierdendorpen waarbinnen van gemeenten wordt gevraagd om in hun bestemmingsplannen rekening te houden met het zicht op en de herkenbaarheid van wierden en wierdedorpen. Regels hiervoor zijn opgenomen in de provinciale Verordening 2016.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Visuele invloedssfeer wierden en wierdedorpen monitoring landschap
type:
url:
tags: []
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: