ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: VisueleInvloedssfeerWierdenWierdedorpenMonLandschap (ID: 33)

Name: VisueleInvloedssfeerWierdenWierdedorpenMonLandschap

Display Field: Status_2010

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat de</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>visuele invloedssferen van wierden en wierdedorpen, gelegen binnen de provincie Groningen</SPAN><SPAN>, die worden gebruikt voor de monitoring landschap. Elke vier jaar worden alle visuele invloedssferen op basis van luchtfotovergelijking gemonitord.</SPAN></P><P><SPAN>De provincie Groningen vindt het belangrijk dat het zicht op en de herkenbaarheid van wierden en wierdedorpen behouden blijft. De kwaliteit van dit kenmerk kan worden aangetast door bebouwing en beplanting op en in de nabijheid van deze wierden. Daarom zijn zones aangewezen rondom wierden en wierdendorpen waarbinnen van gemeenten wordt gevraagd om in hun bestemmingsplannen rekening te houden met het zicht op en de herkenbaarheid van wierden en wierdedorpen. Regels hiervoor zijn opgenomen in de provinciale Verordening 2016.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 7772e19728cf489eb1eadad1d24cd52e

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata