ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: In het kader van de monitoring landschap verkrijgen van een globaal inzicht in de kwaliteit van sloten en deze te kunnen vergelijken met de sloten die onder het meetnet vallen.
summary: In het kader van de monitoring landschap verkrijgen van een globaal inzicht in de kwaliteit van sloten en deze te kunnen vergelijken met de sloten die onder het meetnet vallen.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 1000
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat </SPAN><SPAN>sloten </SPAN><SPAN>binnen de controlevakken van het meetnet voor de monitoring landschap. Deze </SPAN><SPAN>sloten </SPAN><SPAN>worden elke vier jaar gemonitord. </SPAN><SPAN>De status van de sloten wordt beoordeeld door luchtfoto's te bekijken en krijgen dan </SPAN><SPAN>een bepaalde status. De uitkomsten worden vergeleken met die van de monitoring van het meetnet </SPAN><SPAN>sloten</SPAN><SPAN>. Binnen het meetnet heeft de provincie Groningen beleid vastgelegd ten behoeve van het behoud van deze </SPAN><SPAN>sloten</SPAN><SPAN>. Doel is om inzicht te krijgen in o.a. de effectiviteit van het beleid.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Controlevakken sloten (monitoring landschap)
type:
url:
tags: ["SLOTEN","CULTUURLANDSCHAPPEN","LANDSCHAPSBEHEER","MONITORING","KANALEN"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 400000
spatialReference: