ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: KarakteristiekeSlotenMonLandschapControlevakken (ID: 31)

Name: KarakteristiekeSlotenMonLandschapControlevakken

Display Field: Landschapselement

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat </SPAN><SPAN>sloten </SPAN><SPAN>binnen de controlevakken van het meetnet voor de monitoring landschap. Deze </SPAN><SPAN>sloten </SPAN><SPAN>worden elke vier jaar gemonitord. </SPAN><SPAN>De status van de sloten wordt beoordeeld door luchtfoto's te bekijken en krijgen dan </SPAN><SPAN>een bepaalde status. De uitkomsten worden vergeleken met die van de monitoring van het meetnet </SPAN><SPAN>sloten</SPAN><SPAN>. Binnen het meetnet heeft de provincie Groningen beleid vastgelegd ten behoeve van het behoud van deze </SPAN><SPAN>sloten</SPAN><SPAN>. Doel is om inzicht te krijgen in o.a. de effectiviteit van het beleid.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 7772e19728cf489eb1eadad1d24cd52e

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata