ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Deze dataset is in het kader van monitoring landschap gemaakt t.b.v. gebruik in de Staat van Groningen
summary: Deze dataset is in het kader van monitoring landschap gemaakt t.b.v. gebruik in de Staat van Groningen
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Deze dataset is een combinatie van </SPAN><SPAN>het basisbestand essen </SPAN><SPAN>(</SPAN><SPAN>LNDS_ESSEN</SPAN><SPAN>) en de bodemverstoringen (LNDS_BODEMVERSTORINGEN) uit de monitoring landschap. Het geeft een overzicht van </SPAN><SPAN>de </SPAN><SPAN>essen</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>inclusief bodemverstoringen die zijn waargenomen in het kader van de monitoring landschap</SPAN></P><P><SPAN>Essen zijn met mest opgehoogde oude bouwlanden rondom dorpen die op een zand- of keileemrug liggen. De provincie Groningen vindt het belangrijk dat het reliëf van essen (in Westerwolde en Gorecht) zichtbaar blijft vanuit het omringende landschap en dat het open karakter van de essen behouden blijft. De kwaliteit van deze kernkarakteristiek kan worden aangetast door bebouwing en beplanting op en in de nabijheid van deze essen. Door landbouwkundig gebruik kan het reliëf van de essen afvlakken en het bodemarchief worden aangetast. Essen worden aangevuld om het geschonden uiterlijk te herstellen en het bodemarchief beter te beschermen tegen erosie. Bij de essen accentueren we de bolle ligging en beschermen we tevens het onderliggende bodemarchief door afdekking met grond beter tegen erosie. We streven bij diverse essen ook naar herstel van steilranden. Van gemeenten wordt verwacht dat zij in hun bestemmingsplannen rekening houden met de bescherming van de openheid en het relief van essen. </SPAN></P><P><SPAN>.</SPAN></P><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN><SPAN>.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Essen inclusief bodemverstoringen (monitoring landschap)
type:
url:
tags: []
culture: nl-NL
portalUrl:
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: