ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: De grenzen obv land-water-grens en BRK. De Land-Waterbegrenzing wordt ingezet bij statistische analyses waarbij het oppervlakte van de zee buiten beschouwing wordt gelaten en om de grens met de Waddenzee te kunnen weergeven met het doel een herkenbare kaart te kunnen maken. Het gebruik van de BRK is om twee redenen van belang: 1) Voldoen aan de wetgeving (Kadasterwet). Bestuursorganen die de BRK niet gebruiken, lopen het risico dat besluiten ongeldig worden verklaard bij bezwaar en beroepsprocedures. 2) De BRK biedt tal van mogelijkheden om efficiënter, effectiever en/of meer klantgericht te werken.
summary: De grenzen obv land-water-grens en BRK. De Land-Waterbegrenzing wordt ingezet bij statistische analyses waarbij het oppervlakte van de zee buiten beschouwing wordt gelaten en om de grens met de Waddenzee te kunnen weergeven met het doel een herkenbare kaart te kunnen maken. Het gebruik van de BRK is om twee redenen van belang: 1) Voldoen aan de wetgeving (Kadasterwet). Bestuursorganen die de BRK niet gebruiken, lopen het risico dat besluiten ongeldig worden verklaard bij bezwaar en beroepsprocedures. 2) De BRK biedt tal van mogelijkheden om efficiënter, effectiever en/of meer klantgericht te werken.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat de contourgrens (vlak) van alle gemeenten in de provincie Groningen. De grens is deels gebaseerd op de land-water-grens. Hiervoor wordt het bestand Geomagazijn.GEO.HELP_LANDWATERGRENS gebruikt samen met de bestuurlijke grenzen (bron: WFS van PDOK Kadaster). De laatste actualisatiedatum is te vinden in de tabel Geomagazijn.BRK.GRENS_VERVERS_CONTOUR.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: Geen gebruiksbeperkingen
catalogPath:
title: Gemeentegrenzen (contour vasteland, vlakken)
type:
url:
tags: ["GEMEENTEGRENZEN","GRENZEN"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: