ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: GrenzenGemeentenGroningenBestuurlijkContourVlakken (ID: 19)

Name: GrenzenGemeentenGroningenBestuurlijkContourVlakken

Display Field: GEMEENTENAAM

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat de contourgrens (vlak) van alle gemeenten in de provincie Groningen. De grens is deels gebaseerd op de land-water-grens. Hiervoor wordt het bestand Geomagazijn.GEO.HELP_LANDWATERGRENS gebruikt samen met de bestuurlijke grenzen (bron: WFS van PDOK Kadaster). De laatste actualisatiedatum is te vinden in de tabel Geomagazijn.BRK.GRENS_VERVERS_CONTOUR.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: a399c7691a5148aaa12eff1bd59fe18d

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 100000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata