ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Provinciegrenzen (ID: 3)

Name: Provinciegrenzen

Display Field: SHAPE.STLength()

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat de bestuurlijke grens van alle provincies van Nederland uit de Basisregistratie Kadaster als lijn. Let op: Deze data wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente update-datum is te vinden in de tabel Geomagazijn.BRK.GRENS_VERVERS.</SPAN></P></DIV></DIV>

Service Item Id: ef758f3dc2514bacb1d8e6231a16c514

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata