ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Water/Oppervlaktewater)

PrimaireWaterkering (36)
RegionaleWaterkeringen (0)
Afwateringsgebieden (1)
Waterbergingsgebieden (2)
Bergingsgebied Bergingsgebied
Noodbergingsgebied Noodbergingsgebied
PeilgebiedenWSHunzeAas (3)