ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Project/WAT_VerziltingPrognose2050 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcGIS Pro

Service Description:

Deze kaart geeft een indicatief beeld waar het risico op verzilting groter (rood) dan wel kleiner is (groen/ donkergrijs). Het kaartbeeld is gebaseerd op een combinatie van zout (chloride) gehalten in de ondergrond en een kwel/ infiltratie beeld.Map Name: Verkenning Klimaatadaptatie

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Deze kaart geeft een indicatief beeld waar het risico op verzilting groter (rood) dan wel kleiner is (groen/ donkergrijs). Het kaartbeeld is gebaseerd op een combinatie van zout (chloride) gehalten in de ondergrond en een kwel/ infiltratie beeld.Service Item Id: cd096426628c47f89882ba0c2048e0d5

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

Resampling: false

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates