ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Project/WAT_Peilgebieden (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcGIS Pro

Service Description:

Peilgebieden data van de drie Groningse waterschappen zijn bij elkaar gevoegd en gehomogeniseerd op tabel niveau om een Groningen-breed beeld te kunnen vormen. Primaire doel is zomerpeil en winterpeil kaarten te kunnen maken en gebruiken in analyses. BronnenWS Hunze en Aa's: Geomagazijn WAT_PEILGEBIEDEN_HAWS Noorderzijlvest: ArcGIS Rest Service: https://arcgis.noorderzijlvest.nl/server/rest/services/Peilbeheer/Peilgebieden/MapServerWetterskip Fryslan: ArcGIS Rest Service: https://gis.wetterskipfryslan.nl/arcgis/rest/services/Peilen/MapServerMap Name: Grond- en oppervlakte -water

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Peilgebieden data van de drie Groningse waterschappen zijn bij elkaar gevoegd en gehomogeniseerd op tabel niveau om een Groningen-breed beeld te kunnen vormen. Primaire doel is zomerpeil en winterpeil kaarten te kunnen maken en gebruiken in analyses. BronnenWS Hunze en Aa's: Geomagazijn WAT_PEILGEBIEDEN_HAWS Noorderzijlvest: ArcGIS Rest Service: https://arcgis.noorderzijlvest.nl/server/rest/services/Peilbeheer/Peilgebieden/MapServerWetterskip Fryslan: ArcGIS Rest Service: https://gis.wetterskipfryslan.nl/arcgis/rest/services/Peilen/MapServerService Item Id: de75ec9431ee4a3c93589ee70dedf884

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)  VCSWkid(5709)  LatestVCSWkid(5709)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

Resampling: false

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates