ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Project/TLG_Samengestelde_Basiskaart_2024jan (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcGIS Pro

Service Description:
Voor de Transitie Landelijk Gebied (TLG) in Groningen is een bodemkaart samengesteld uit diverse bronnen. Deze bronnen zijn:
1. de veenschillen zoals gedefinieerd in de REGIONALE VEENWEIDESTRATEGIE - Een verkenning voor de toekomst van de Groninger veenweiden uit juli 2022. Hierbij is gebruik gemaakt van de schillen 1 (klassieke veenweide, agrarisch) - 2 (1 + natuur) - 3 (overige veengronden) - 4 (klei op veen). De moerige gronden zijn niet meegenomen. 
2. de bodemkaart uit de BRO versie 2021-12
3. bebouwd gebied uit de BRT (2023): Plaats vlakken
4. oppervlaktewater uit de BGT (2023): waterdeel vlak
5 overige bodem uit de bodemkaart BRO 2021-12. 
De categorieën 1 - 5 zijn in die volgorde bepaald, waarbij categorie 1 de belangrijkste was en 5 de minst belangrijke. Zie voor een gedetailleerde uitleg van de categorieën de 'Herkomst'.
Deze samengestelde kaart wordt gebruikt als basis voor berekeningen in het Gebiedsplan 2.0 voor Transitie Landelijk Gebied Groningen in 2024. Om de berekeningen te faciliteren zijn naast de bodem en landgebruik gegevens ook gegevens over de TLG-deelgebieden en over het type perceel (met uitsplitsing in agrarisch en niet-agrarische percelen) als tabel velden opgenomen.Map Name: TLG basiskaarten

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Service Item Id: 6127133cea0a4137b445d1c601f4b6f3

Copyright Text: Zie beschrijving

Spatial Reference: 28992  (28992)  VCSWkid(5709)  LatestVCSWkid(5709)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 300000

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates