ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Project/TLG_Oplossingsrichtingen_gebiedsplan1_0 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcGIS Pro

Service Description: Deze oplossingsrichtingen-kaart is opgesteld door Sweco in opdracht van de provincie Groningen. De kaart is 'vergist' ten behoeve van gebruik in een interactieve kaart. Zonder deze visualisatie is de gisdata niet bruikbaar. De data op zich betekent niets.

Map Name: Oplossingsrichtingen_gebiedsplan1_0_serveren

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: Deze oplossingsrichtingen-kaart is opgesteld door Sweco in opdracht van de provincie Groningen. De kaart is 'vergist' ten behoeve van gebruik in een interactieve kaart. Zonder deze visualisatie is de gisdata niet bruikbaar. De data op zich betekent niets.

Service Item Id: 021eae4372d341069e590c0223550baf

Copyright Text: Provincie Groningen (naar Sweco)

Spatial Reference: 28992  (28992)  VCSWkid(5709)  LatestVCSWkid(5709)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 1000000

Max Scale: 24000

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates