ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Project/NAT_ZoekgebiedBos (FeatureServer)

View In: ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Deze dataset bevat polygonen die kansen reprenteren voor uitbreiding van het bestaande bosareaal in de provincie Groningen. Deze komen grotendeels voort uit de schetssessies Bos en Hout. Daarnaast zijn er achter nog enkele vlakken toegevoegd op aangeven van LGW. Data is indicatief.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Deze dataset bevat polygonen die kansen reprenteren voor uitbreiding van het bestaande bosareaal in de provincie Groningen. Deze komen grotendeels voort uit de schetssessies Bos en Hout. Daarnaast zijn er achter nog enkele vlakken toegevoegd op aangeven van LGW. Data is indicatief.Service Item Id: 186b282dd9904370811dfbcaff7f14ac

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)  VCSWkid(5709)  LatestVCSWkid(5709)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes