ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Zoekgebied Agrarisch - A11 Open grasland (ID: 23)

Name: Zoekgebied Agrarisch - A11 Open grasland

Display Field: identificatie

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat het </SPAN><SPAN>Natuurbeheerplan 2022 - Agrarisch Zoekgebied</SPAN><SPAN>. </SPAN><SPAN>Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. De leefgebieden van het agrarisch zoekgebied geven aan waar met ingang van 1 januari 202</SPAN><SPAN>2</SPAN><SPAN> subsidie voor agrarisch natuurbeheer aangevraagd kan worden.</SPAN><SPAN> </SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: e58fe845224f46d8af3ed7a75126383c

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata