ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Project/MIL_Duisternis_ZoneE0 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Grens van het Nationaal Park Lauwersmeer. De grens is door LNV opgenomen in het Beheer en InrichtingsPlan van september 2005 (BIP2005). Het Nationaal Park Lauwersmeer is op 12 november 2003 tot Nationaal Park verklaard. Het is ongeveer 60 km² groot (incl. Friese deel). Na de afsluiting van het Lauwersmeer in 1969 zijn de hooggelegen zeebodems (het wad) droog komen te staan. In de eerste jaren zijn grote delen hiervan vrijwel aan hun lot over gelaten, zodat veel natuur ontstond, met name ten oosten van de weg van Zoutkamp naar Lauwersoog. Het gebied heeft een open karakter, al bevindt zich in het noorden, ten zuidoosten van Lauwersoog, het Ballastplaatbos en in het zuiden, bij Dokkumer Nieuwe Zijlen het Zomerhuisbos. Grote delen van de Ballastplaat, de Rug , de Sennerplaat, de Blikplaat, de Ezumakeeg en de Hoek van Bant en het eiland de Schoenerbult zijn vanwege de natuur niet toegankelijk. Het meer is voor het grootste deel bevaarbaar, maar de wateren met de naam Achter de Zwarten, het Hoornse gat, de Vlinderbalg, het Jaap Deensgat, de Babbelaar, het Simonsgat en het Blikplaatgat zijn verboden gebied.

LET OP: Dit bestand is niet de officiële grens, maar een grens die er mogelijk ooit zal komen.Map Name: Zone E0

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Service Item Id: 5457596ec14f4c959e06aa26c4b3a9d3

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates