ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Project/Laaggelegen_gebied (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Dit bestand bevat laaggelegen gebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij willen gebieden aanwijzen waar het watersysteem meer leidend is bij het toekennen van de functie. Dit is onder meer bij laaggelegen gebieden die gevoelig zijn voor wateroverlast en waar waterrobuust gebouwd moet worden. Samen met de waterschappen onderzoeken we de gebieden die zich hiervoor lenen en of wij hiervoor ruimtelijke voorwaarden moeten vastleggen.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Dit bestand bevat laaggelegen gebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij willen gebieden aanwijzen waar het watersysteem meer leidend is bij het toekennen van de functie. Dit is onder meer bij laaggelegen gebieden die gevoelig zijn voor wateroverlast en waar waterrobuust gebouwd moet worden. Samen met de waterschappen onderzoeken we de gebieden die zich hiervoor lenen en of wij hiervoor ruimtelijke voorwaarden moeten vastleggen.Service Item Id: 7f5337759bb043c8a00aba6b3ac1dadc

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Uploads   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Apply Edits   Extract Changes