ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/Koersdocument2022Omgevingsvisie)

Verzorgende Kernen (1)
Stedelijke kern met bovenregionale verzorgingsfunctie Stedelijke kern met bovenregionale verzorgingsfunctie
Regionale kern met verzorgingsfunctie Regionale kern met verzorgingsfunctie
Verbinding tussen kernen (2)
Hub (4)
Nationale hub Nationale hub
Regionale hub Regionale hub
Lokale hub Lokale hub
Hub connecties (5)
trein trein
bus bus
lokaal lokaal
Bovenregionale spoorverbinding (40)
Nieuwe of vernieuwde bovenregionale spoorverbinding Nieuwe of vernieuwde bovenregionale spoorverbinding
Bestaande spoorverbinding Bestaande spoorverbinding
Bedrijventerreinen (8)
Chemie en zeehaven Chemie en zeehaven
Zeehaven, automotive, batterijen, hyperscale datacenters en groene energie Zeehaven, automotive, batterijen, hyperscale datacenters en groene energie
Logistiek Logistiek
Voedselverwerking Voedselverwerking
Logistiek en maak- en procesindustrie Logistiek en maak- en procesindustrie
Bedrijventerrein Bedrijventerrein
Kenniscentrum Kenniscentrum
Vissershaven Vissershaven
Hoofdwegennet (9)
Hoofdtransportas Hoofdtransportas
Hoofdweg Hoofdweg
Natte verbindingen (10)
Ontwikkelen natte verbindingszone Ontwikkelen natte verbindingszone
Ontwikkelen verbinding Wad tot Stad Ontwikkelen verbinding Wad tot Stad
Kustversterking - Dijk (12)
Kustverdediging (13)
EnergievragendeBedrijven (15)
Hoogspanningsstations (16)
Energienetwerk (17)
Oppervlaktewaterlichamen - lijnen (6)
Oppervlaktewaterlichamen - grote wateren (11)
Kernen (19)
Versterking bos en houtsingelstructuur (20)
Laaggelegen gebied (21)
Veengronden (bodemkaart 2014) (42)
Verschil in het landelijke gebied (34)
0,0,0 0,0,0
0,1,1 0,1,1
1,0,1 1,0,1
1,1,1 1,1,1
Verschil in het landelijke gebied (35)
Gebied met nieuw perspectief Gebied met nieuw perspectief
Gemengd Landbouwgebied Gemengd Landbouwgebied
Voedselproductiegebied Voedselproductiegebied
Indeling in gebieden (36)
Kleigebieden langs de kust Kleigebieden langs de kust
Zandgronden Westerkwatier, Westerwolde en Gorecht Zandgronden Westerkwatier, Westerwolde en Gorecht
Laaggelegen veengebieden Laaggelegen veengebieden
Oude veenkolonieën Oude veenkolonieën
Stad Groningen Stad Groningen