ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Verschillen in het landelijk gebied uit het Koersdocument 2022 voor de Omgevingsvisie van de provincie Groningen
summary: Verschillen in het landelijk gebied uit het Koersdocument 2022 voor de Omgevingsvisie van de provincie Groningen
extent: [[6,52],[7,53]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
maxScale: 1
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description:
licenseInfo:
catalogPath:
title: Koersdoc22_LandelijkGebied
type: Map Service
url:
tags: ["Koersdocument","Omgevingsvisie","2022","provincie Groningen","Landelijk gebied"]
culture: nl-NL
name: Koersdoc22_LandelijkGebied
guid: 76CE437B-092C-4A43-8F81-B15154DAC1DC
minScale: 0
spatialReference: RD_New