ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Kustverdediging en kustversterking uit het Koersdocument 2022 voor de Omgevingsvisie van de provincie Groningen
summary: Kustverdediging en kustversterking uit het Koersdocument 2022 voor de Omgevingsvisie van de provincie Groningen
extent: [[6,53],[7,53]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
maxScale: 1
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description:
licenseInfo:
catalogPath:
title: Koersdoc22_Kustverdediging
type: Map Service
url:
tags: ["Koersdocument","provincie Groningen","Omgevingsvisie","2022","kustverdediging"]
culture: nl-NL
name: Koersdoc22_Kustverdediging
guid: 25956144-D585-4022-86D4-BC4B01088348
minScale: 0
spatialReference: RD_New