ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Landschappelijke indeling in gebieden uit het Koersdocument 2022 voor de Omgevingsvisie van de provincie Groningen
summary: Landschappelijke indeling in gebieden uit het Koersdocument 2022 voor de Omgevingsvisie van de provincie Groningen
extent: [[6,52],[7,53]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
maxScale: 1
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat de samenhangende landschapsstructuur van zeven deelgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. De samenhangende landschapsstructuur bestaat uit aan elkaar gerelateerde landschapselementen en karakteristieken en overstijgt daarmee het niveau van losse elementen. Wij onderscheiden in onze provincie zeven deelgebieden. • Wierdenland en Waddengebied • Oldambt • Zuidelijk Westerkwartier • Westerwolde • Veenkoloniën • Gorecht • Centrale Woldgebied en Duurswold. In de uitwerking per deelgebied geven wij aan hoe de landschapsstructuur kan worden gerespecteerd en versterkt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De zeven deelgebieden hebben elk hun eigen kwaliteiten en karakteristieken, maar vormen tegelijk een samenhangend geheel.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Koersdoc22_IndelingGebieden
type: Map Service
url:
tags: ["STRUCTUURPLANNEN","LANDELIJKE GEBIEDEN","RUIMTELIJKE ORDENING","CULTUURLANDSCHAPPEN","LANDSCHAPSONTWIKKELING","Koersdocument","Omgevingsvisie","provincie Groningen","2022"]
culture: nl-NL
name: Koersdoc22_IndelingGebieden
guid: 6CA661ED-416B-466E-B8CB-E23334E4069D
minScale: 0
spatialReference: RD_New