ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Hoofdwegennet en bovenregionale en regionale bedrijventerreinen uit het Koersdocument 2022 voor de Omgevingsvisie van de provincie Groningen
summary: Hoofdwegennet en bovenregionale en regionale bedrijventerreinen uit het Koersdocument 2022 voor de Omgevingsvisie van de provincie Groningen
extent: [[6,52],[7,53]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
maxScale: 1
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description:
licenseInfo:
catalogPath:
title: Koersdoc22_Bedrijventerreinen
type: Map Service
url:
tags: ["Koersdocument","Omgevingsvisie","provincie Groningen","2022","hoofdwegennet","bedrijventerrein"]
culture: nl-NL
name: Koersdoc22_Bedrijventerreinen
guid: C404376F-F183-49E8-9794-B879807A4D4C
minScale: 0
spatialReference: RD_New