ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Belangrijkste kernen (>5000 inwoners) in Noord-Nederland uit het digitale topografische basisbestand van Nederland
summary: Belangrijkste kernen (>5000 inwoners) in Noord-Nederland uit het digitale topografische basisbestand van Nederland
extent: [[6,52],[7,53]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
maxScale: 1
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>TOP10NL is een digitaal objectgericht kaartbestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaart 1:10.000. Definitie Plaats: Geografisch gebied gekenmerkt door een concentratie van gebouwen gebruikt voor wonen en werken. Let op: Deze data wordt automatisch twee-jaarlijks bijgewerkt. De meest recente update-datum is te vinden in de tabel Geomagazijn.BRT.DM_NIP_VERVERSINGSDATUM_BRT.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>, <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>niet te gebruiken bij een schaal groter dan 1:5.000, of kleiner dan 1:25.000</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Kernen
type: Map Service
url:
tags: ["TOPkaarten","Topografische kaart","Gebiedsinformatie","Bebouwd Gebied"]
culture: nl-NL
name: Kernen
guid: 7AD77C99-674A-407E-BFCB-506482168F6B
minScale: 0
spatialReference: RD_New