ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_Ruimtelijke_adaptatie)

Regionale Waterkeringen (Omgevingsvisie 2016-2020) (30)
Drinkwaterwingebied (Omgevingsvisie 2016-2020) (31)
Grondwaterbeschermingsgebied (Omgevingsvisie 2016-2020) (32)
Buitendijkse Gebieden (Omgevingsvisie 2016-2020) (33)
Aandachtsgebieden veenoxidatie (Omgevingsvisie 2016-2020) (41)
Veendikte (m) deel van Waterschap Hunze en Aa's (42)
0 - 0,25 m 0 - 0,25 m
0,26 - 0,5 m 0,26 - 0,5 m
0,51 - 0,75 m 0,51 - 0,75 m
0,76 - 1m 0,76 - 1m
1,01 - 1,5 m 1,01 - 1,5 m
1,51 - 2 m 1,51 - 2 m
2,01 - 2,5 m 2,01 - 2,5 m
2,51 - 3 m 2,51 - 3 m
3,01 - 3,5 m 3,01 - 3,5 m
Veengronden (bodemkaart 2014) (43)
Aarveengronden Aarveengronden
Madeveengronden Madeveengronden
Weideveengronden Weideveengronden
Koopveengronden Koopveengronden
Meerveengronden Meerveengronden
Vlierveengronden Vlierveengronden
Vlietveengronden Vlietveengronden
Waardveengronden Waardveengronden
Venige beekdalgronden Venige beekdalgronden
Veengronden met een veenkoloniaaldek Veengronden met een veenkoloniaaldek
Veen in ontginning Veen in ontginning
Aangemaakte petgaten Aangemaakte petgaten
Petgaten Petgaten
Veenafbraakgebied Veenafbraakgebied
Laaggelegen Gebieden (Omgevingsvisie 2016-2020) (50)