ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_Klimaateffectatlas)

Basiskaart natuurlijk systeem hoofdtypen (1)
1 Strandwallen en binnenduinrand 1 Strandwallen en binnenduinrand
2 Zeekleipolders 2 Zeekleipolders
3 Laagveen 3 Laagveen
4 Droogmakerijen en IJsselmeerpolders 4 Droogmakerijen en IJsselmeerpolders
5 Rivierengebied 5 Rivierengebied
6 Rivierterrassen 6 Rivierterrassen
7 Stuwwallen 7 Stuwwallen
8 Kleileemgebied 8 Kleileemgebied
9 Dekzandgebied 9 Dekzandgebied
10 Voormalige hoogvenen 10 Voormalige hoogvenen
11 Heuvelland en lossgebied 11 Heuvelland en lossgebied
Kansenkaart natuurlijke klimaatbuffers (2)
Kansen voor waterberging bij stedelijk gebied Kansen voor waterberging bij stedelijk gebied
Kustverdediging met dubbele dijken Kustverdediging met dubbele dijken
Behoud van kwelders voor kustverdediging en CO2-opslag Behoud van kwelders voor kustverdediging en CO2-opslag
Kansen voor een levende rivier Kansen voor een levende rivier
Waterberging in laagdynamische moerassen Waterberging in laagdynamische moerassen
Zeer kansrijk - weinig grondwateraanvulling (<50%) Zeer kansrijk - weinig grondwateraanvulling (<50%)
Kansrijk - lage grondwateraanvulling (50-60%) Kansrijk - lage grondwateraanvulling (50-60%)
Enigzins kansrijk - matige grondwateraanvulling (60-80%) Enigzins kansrijk - matige grondwateraanvulling (60-80%)
Water en CO2 vasthouden in historisch veen Water en CO2 vasthouden in historisch veen
Water vasthouden en CO2 vastleggen in groeiend veen Water vasthouden en CO2 vastleggen in groeiend veen
Landbouwgebieden (3)
Akkerbouw Akkerbouw
Grasland Grasland
Risico droogtestress - Huidig (5)
Laag (jaarlijkse opbrengstderving <10% bij gras) Laag (jaarlijkse opbrengstderving <10% bij gras)
Matig (jaarlijkse opbrengstderving 10-20% bij gras) Matig (jaarlijkse opbrengstderving 10-20% bij gras)
Hoog (jaarlijkse opbrengstderving >20% bij gras) Hoog (jaarlijkse opbrengstderving >20% bij gras)
Risico droogtestress - 2050 hoog (6)
Laag (jaarlijkse opbrengstderving <10% bij gras) Laag (jaarlijkse opbrengstderving <10% bij gras)
Matig (jaarlijkse opbrengstderving 10-20% bij gras) Matig (jaarlijkse opbrengstderving 10-20% bij gras)
Hoog (jaarlijkse opbrengstderving >20% bij gras) Hoog (jaarlijkse opbrengstderving >20% bij gras)
Tekort oppervlaktewater extreem droog jaar - Huidig (8)
geen problemen geen problemen
te weinig te weinig
te zout te zout
te krap te krap
te weinig + te krap te weinig + te krap
te zout + te krap te zout + te krap
geen wateraanvoer mogelijk geen wateraanvoer mogelijk
Tekort oppervlaktewater extreem droog jaar - 2050 hoog (9)
geen problemen geen problemen
te weinig te weinig
te zout te zout
te krap te krap
te weinig + te krap te weinig + te krap
te zout + te krap te zout + te krap
geen wateraanvoer mogelijk geen wateraanvoer mogelijk
Tekort oppervlaktewater gemiddeld jaar - Huidig (10)
geen problemen geen problemen
te weinig te weinig
te zout te zout
te krap te krap
te weinig + te krap te weinig + te krap
te zout + te krap te zout + te krap
geen wateraanvoer mogelijk geen wateraanvoer mogelijk
Tekort oppervlaktewater gemiddeld jaar - 2050 hoog (11)
geen problemen geen problemen
te weinig te weinig
te zout te zout
te krap te krap
te weinig + te krap te weinig + te krap
te zout + te krap te zout + te krap
geen wateraanvoer mogelijk geen wateraanvoer mogelijk
Bodemdaling 2020 - 2050 laag (12)
Geen voorspelling mogelijk Geen voorspelling mogelijk
Verwaarloosbaar (<3cm) Verwaarloosbaar (<3cm)
Beperkt (3-10cm) Beperkt (3-10cm)
Matig (10-20cm) Matig (10-20cm)
Vrij sterk (20-40cm) Vrij sterk (20-40cm)
Sterk (40-60cm) Sterk (40-60cm)
Zeer sterk (>60cm) Zeer sterk (>60cm)
Bodemdaling 2020 - 2050 hoog (13)
Geen voorspelling mogelijk Geen voorspelling mogelijk
Verwaarloosbaar (<3cm) Verwaarloosbaar (<3cm)
Beperkt (3-10cm) Beperkt (3-10cm)
Matig (10-20cm) Matig (10-20cm)
Vrij sterk (20-40cm) Vrij sterk (20-40cm)
Sterk (40-60cm) Sterk (40-60cm)
Zeer sterk (>60cm) Zeer sterk (>60cm)
Overstromingsdiepte - grote kans (14)
geen data geen data
0,1 m - 0,2 m 0,1 m - 0,2 m
0,3 m - 0,5 m 0,3 m - 0,5 m
0,6 m - 2,0 m 0,6 m - 2,0 m
2,1 m - 5,0 m 2,1 m - 5,0 m
> 5,0 m > 5,0 m
Overstromingsdiepte - middel grote kans (15)
geen data geen data
0,1 m - 0,2 m 0,1 m - 0,2 m
0,3 m - 0,5 m 0,3 m - 0,5 m
0,6 m - 2,0 m 0,6 m - 2,0 m
2,1 m - 5,0 m 2,1 m - 5,0 m
> 5,0 m > 5,0 m
Overstromingsdiepte - kleine kans (16)
geen data geen data
0,1 m - 0,2 m 0,1 m - 0,2 m
0,3 m - 0,5 m 0,3 m - 0,5 m
0,6 m - 2,0 m 0,6 m - 2,0 m
2,1 m - 5,0 m 2,1 m - 5,0 m
> 5,0 m > 5,0 m
Waterdiepte bij intense neerslag (140 mm/2 uur) 1 keer per 1000 jaar (17)
5-10 cm 5-10 cm
10-15 cm 10-15 cm
15-20 cm 15-20 cm
20-30 cm 20-30 cm
> 30 cm > 30 cm
Waterdiepte bij intense neerslag (70 mm/2 uur) 1 keer per 100 jaar (18)
5-10 cm 5-10 cm
10-15 cm 10-15 cm
15-20 cm 15-20 cm
20-30 cm 20-30 cm
> 30 cm > 30 cm