ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_Infrastructuur_Overzichtskaart_Lopende_Ontwikkelingen)

Doorfietsroutes in ontwikkeling (1)
Overige fietsroutes in ontwikkeling (2)
Verbetering Rijksvaarwegen (Omgevingsvisie 2016-2020) (11)
OV Hub (2018) (21)
HOV bus (2018) (22)
Basislijn bus (2018) (23)
Infrastructuur in ontwikkeling (puntlocaties) (31)
Infrastructuur in ontwikkeling (32)
Verbetering Rijkswegen (Omgevingsvisie 2016-2020) (33)
Gereserveerd Tracé Wegverbinding (Omgevingsverordening, 2019) (34)
Helikopterhaven Eemshaven (Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl, 2017) (41)
Spoorverbindingen (BRT) (51)
Spoorlijn Spoorlijn
Gereserveerd Tracé Spoorverbinding (Omgevingsverordening, 2019) (52)
Zoekgebied spoorverbinding Oostboog Veendam (53)
Ontwikkelingen Spoorzone Groningen Hoofdstatipon (54)
Spoor in ontwikkeling (55)
Voorgesteld tracé Hyperloop (61)
testbaan Hyperloop testbaan Hyperloop