ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet:
summary:
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat het zoekgebied van spoorverbindingen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels opgenomen m.b.t. dit zoekgebied. Het betreft een ruimtelijke reservering voor de mogelijke aanleg van de Oostboog Veendam.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Zoekgebied spoorverbinding (Omgevingsverordening 2016)
type:
url:
tags: ["SPOORLIJNEN","PROVINCIALE VERORDENINGEN","RUIMTELIJKE ORDENING","INFRASTRUCTUUR"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: