ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_Grondsoortenkaart)

Grondsoortenkaart (2006) (2)
Bebouwing, enz Bebouwing, enz
Leem Leem
Lichte klei Lichte klei
Lichte zavel Lichte zavel
Moerig op zand Moerig op zand
Veen Veen
Water Water
Zand Zand
Zware klei Zware klei
Zware zavel Zware zavel