ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_Gebiedskwalificaties_geluid)

Lcum-klassen Eemsdelta 2020 (2)
< 60.5 < 60.5
61,5 - 65,5 61,5 - 65,5
> 65.5 > 65.5
Lcum-klassen Eemsdelta 2035 (3)
< 60.5 < 60.5
61,5 - 65,5 61,5 - 65,5
> 65.5 > 65.5
Contouren (50-60 dBA) bij huidig gebruik (6)
< 50 dBA < 50 dBA
50 - 55 dBA 50 - 55 dBA
55 - 60 dBA 55 - 60 dBA
> 60 dBA > 60 dBA
Contouren (50-60 dBA) bij volledig gebruik (7)
< 50 dBA < 50 dBA
50 - 55 dBA 50 - 55 dBA
55 - 60 dBA 55 - 60 dBA
> 60 dBA > 60 dBA
geluidcontouren provinciale wegen (2021) (12)
> 68 dB Lden (GES 7, 8) > 68 dB Lden (GES 7, 8)
geluidcontouren provinciale wegen (2021) (14)
63-67 dB Lden (GES 6) 63-67 dB Lden (GES 6)
geluidcontouren railverkeer (2019) (15)
> 60 dB Lden > 60 dB Lden
geluidcontouren provinciale wegen (2021) (17)
58-62 dB Lden (GES 5) 58-62 dB Lden (GES 5)
geluidcontouren railverkeer (2019) (18)
55 - 60 dB Lden 55 - 60 dB Lden
geluidcontouren provinciale wegen (2021) (20)
48-57 Lden (GES 2, 4) 48-57 Lden (GES 2, 4)
geluidcontouren railverkeer (2019) (21)
50 - 55 dB Lden 50 - 55 dB Lden
geluidcontouren railverkeer (2019) (23)
45 - 50 45 - 50
geluidcontouren railverkeer (2019) (25)
40 - 45 40 - 45
Regionale luchthavens (geen zone) (Omgevingsvisie 2016-2020) (32)
61-65 61-65
Regionale luchthaven Groningen Airport Eelde (geen zone) (Omgevingsvisie 2016-2020) (33)
61-65 61-65
Geluidzones Luchthavens > 70 dBA (34)
>70 >70
Geluidzones Luchthavens 56-70 dBA (35)
56-70 56-70
Geluidzones Luchthavens 48-56 dBA (36)
48-56 48-56
NAM-locaties (2006) (37)
NAM-locatie NAM-locatie
Geluidzone NAM-locatie vanaf 50 dBA Geluidzone NAM-locatie vanaf 50 dBA
Gezoneerde industrieterreinen (39)
Geluidzones gezoneerde industrieterreinen vanaf 50 dBA (40)
Concentratiegebieden grootschalige windenergie (Omgevingsverordening 2016) (52)
61-65 61-65
Gereserveerd tracé wegverbinding (Omgevingsverordening 2016) (53)
61-65 61-65
Zoekgebied spoorverbinding (Omgevingsverordening 2016) (54)
61-65 61-65
Nederzettingen met landschappelijke waarde (2003) (57)
Leefgebieden akkervogels (Omgevingsverordening 2016) (58)
Eendenkooien (2007) (59)
46-50 46-50
Esgehuchten (Omgevingsverordening 2016) (60)
46-50 46-50
Zones rond wierden en wierdedorpen (Omgevingsverordening 2016) (61)
Stiltegebieden (Omgevingsverordening 2016) (63)
<41 <41
Natuurnetwerk Nederland (2019) (64)
<41 <41
Aandachtsgebieden duisternis en stilte (Omgevingsvisie 2016-2020) (66)
Landgoederen (Omgevingsvisie 2016-2020) (67)
Belvederegebieden (2004) (68)
41-45 41-45
Leefgebieden weidevogels (Omgevingsverordening 2016) (69)
Bos- en natuurgebieden buiten Natuurnetwerk NL (Omgevingsverordening 2016) (70)
Ecologische Verbindingszones (2007) (71)
Besloten kleinschalig open gebied Gorecht-Westerwolde(Omgevingsverord.2016) (72)
41-45 41-45
StedelijkGebied (73)
Overig buitengebied (Omgevingsverordening 2016) (75)