ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/Geothermie_Drinkwaterwinning)

Grondwateronttrekkingen voor industrie en drinkwater (1)
industrie industrie
strategische drinkwaterwinning strategische drinkwaterwinning
drinkwater drinkwater
Grondwateronttrekkingen (2)
Grondwaterbeschermingsgebieden (3)
Waterwingebieden Waterwingebieden
Grondwater, onttrekking voor drinkwater (5)
Waterwingebied, Waterleidingmaatschappij (6)
Omgevingsvisie 2018 - Waterwingebied (7)
Drinkwaterwinning Fryslân (8)
waterwingebied waterwingebied