ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ObjectenBlauw)

Aanlegplaatsen (0)
Bermen (1)
Bermmonumenten (2)
Betonning (3)
Bewegwijzering (4)
Bomen (5)
Boordvoorzieningen (6)
BoordvoorzieningenWegen (7)
Bospercelen (8)
BruggenBeweegbaar (9)
BruggenVast (10)
Bushaltes (11)
Duikers (12)
Geleiderails (13)
Geluidschermen (14)
Gladheidsmeetstations (15)
Kasten (16)
Kolken (17)
OvlDumpMoon (18)
Sluizen (19)
Sloten (20)
Tunnels (21)
VaarwegenAsVaarweg (22)
WegenAsFietspad (23)
WegenAsParallelweg (24)
WegenAsWeg (25)
VRI (26)