ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Mobiliteit/Project_Ring_west_data_provincie_Groningen)

Ring-West Projectcontour (0)
Kunstwerken provincie Groningen (3)
Beweegbare brug Beweegbare brug
Tunnel Tunnel
Vaste brug/ viaduct Vaste brug/ viaduct
<all other values> <all other values>
Hectometrering (NWB) (2)
Wegen (NWB) (1)
Rijkswaterstaat | Wegen Rijkswaterstaat | Wegen
Provincie Groningen | Wegen Provincie Groningen | Wegen
Provincie Groningen | Fietspaden Provincie Groningen | Fietspaden
Gemeente Groningen | Wegen Gemeente Groningen | Wegen
Gemeente Groningen | Fietspaden Gemeente Groningen | Fietspaden
Gemeente Groningen | Voetpaden Gemeente Groningen | Voetpaden
Overig Overig
Hectometrering vaarwegen (9)
Aslijnen vaarwegen (10)
VisieVaarwegbeplanting (11)
Groningen - Friesland Groningen - Friesland
Groningen - Hoge noorden Groningen - Hoge noorden
Lemmer - Delfzijl Lemmer - Delfzijl
Groningen - Duitsland Groningen - Duitsland
Veenontginning Veenontginning
Groningen - Assen Groningen - Assen
Verbindingsroute Verbindingsroute
VisieWegbeplanting (12)
Groningen - Friesland Groningen - Friesland
Groningen - Hoge noorden Groningen - Hoge noorden
Groningen - Eemshaven Groningen - Eemshaven
Groningen - Delfzijl Groningen - Delfzijl
Groningen - Duitsland Groningen - Duitsland
Cultuuras Cultuuras
Veenontginning Veenontginning
Ruiten Aa Ruiten Aa
Groningen - Assen Groningen - Assen
Verbindingsroute Verbindingsroute
NNN-NatuurNetwerk (5)
Fourageer/leefgebieden vogels (6)
Kadastrale kaart overheden en TBO's (7)
Privé-eigendom Privé-eigendom
De Staat De Staat
Gemeente Gemeente
Overige terreinbeherende organisaties Overige terreinbeherende organisaties
Provincie Groningen Provincie Groningen
Waterschap Hunze en Aa's Waterschap Hunze en Aa's
Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Noorderzijlvest
<all other values> <all other values>
Wierden (13)
Visuele invloedssfeer wierden en wierdedorpen (14)
Oude Dijken (15)