ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Mobiliteit/Groenonderhoud)

Uitmaaien cameramasten (0)
Uitmaaien scheepvaartborden (1)
Watergangen (2)
Onkruidbeheersing (10)
Sedum maaien (3)
Gazon maaien (4)
Objecten uitmaaien (5)
Maaien depot (6)
Veiligheidsstrook rotonde (7)
Hagen en heesters rotonde (8)
Bloemenmengsels (9)