ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Percelen Provincie Groningen (ID: 416)

Parent Layer: Overige lagen

Name: Percelen Provincie Groningen

Display Field: PERCEEL_SLEUTEL

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Dit bestand bevat percelen waar de provincie Groningen een zakelijk recht op heeft liggen, genoemd in het BRK. De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat basisgegevens van: 1) Alle onroerende zaken in Nederland inclusief geometrie. 2) De rechten van (rechts)personen op onroerende zaken zoals het eigendomsrecht. Let op: Deze data wordt automatisch dagelijks bijgewerkt. De meest recente update-datum is te vinden in de tabel Geomagazijn.BRK.NIP_VERVERSINGSDATUM. Het kan tot 10 dagen duren voordat aangeleverde mutaties door het Kadaster zijn verwerkt.

Service Item Id: ccda320179ec41b19fb3b69092b45cfd

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 10000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata