ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Milieubelasting koppelen aan gezondheidseffecten zodat het gebruikt kan worden voor andere beleidsvelden.
summary: Milieubelasting koppelen aan gezondheidseffecten zodat het gebruikt kan worden voor andere beleidsvelden.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>PM10- Fijnstof concentratie in microgram/m3</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Bestand is alleen voor intern gebruik en kan alleen uitgeleverd worden in het kader van provinciale projecten en nadat een getekende gebruikersovereenkomst is ontvangen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: GES-contouren PM10 Fijnstof (luchtkwaliteit) - RASTER DATASET.
type:
url:
tags: ["LUCHTKWALITEIT","VOLKSGEZONDHEID","WONINGEN","MILIEUKWALITEIT","WEGEN"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: