ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: LuchtNO2_WHO_Woningen (ID: 57)

Name: LuchtNO2_WHO_Woningen

Display Field: NUMMERAANDUIDING_BAGID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat de</SPAN><SPAN> belasting met NO2 (</SPAN><SPAN>2020,</SPAN><SPAN> j</SPAN><SPAN>aargemiddelde NO2-concentratie in microgram/m3) </SPAN><SPAN>, </SPAN><SPAN>vertaald naar de WHO advieswaarden. Woningen (inclusief lig- en standplaatsen)</SPAN><SPAN> gelegen in gebieden boven de WHO advieswaarde van </SPAN><SPAN>10 µg/m3 zijn in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 1bfe4b98d1ef4df2ac5a53e48dad6ace

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata