ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: GeluidbelastingWegverkeerGESLdenLijnTot (ID: 46)

Name: GeluidbelastingWegverkeerGESLdenLijnTot

Display Field: VALUE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat de contouren Lden (55, 60, 65, 70 en 75 dB) van alle provinciale wegen in 20</SPAN><SPAN>21</SPAN><SPAN>.</SPAN><SPAN> Deze dataset toont de geluidbelasting van provinciale wegen in de provincie Groningen. De kaart komt voort uit wettelijke verplichtingen (van de Wet milieubeheer). De dataset moet om de 5 jaar geactualiseerd worden</SPAN><SPAN>. De data presenteren de contouren op een waarneemhoogte van 4 meter</SPAN><SPAN>.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>De gegevens hebben betrekking op de jaargemiddelde situatie in 2021.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>Verkeersintensteiten zijn niet constant, en op en rond de wegen kunnen ingrepen plaatsvinden, waardoor de geluidsbelasting wijzigt. Als het gaat om kleine verschuivingen in de verkeersintensiteiten, zal dit weinig invloed hebben op de geluidsbelasting</SPAN><SPAN>.</SPAN></P><P><SPAN /></P><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 1bfe4b98d1ef4df2ac5a53e48dad6ace

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata