ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: GeurBuitengebiedWoningen (ID: 37)

Name: GeurBuitengebiedWoningen

Display Field: GEBRUIKSDOEL_WOON

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN STYLE="font-size:12pt">Dit bestand bevat alle hoog belaste woningen en gevoelige objecten in het buitengebied die binnen de geurcontour voor het buitengebied vallen. </SPAN><SPAN>Niet alle geurrelevante bedrijven zijn opgenomen in het rekenmodel, hierdoor wijkt de situatie af van de werkelijkheid. </SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 1bfe4b98d1ef4df2ac5a53e48dad6ace

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata