ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: GESLuchtPM10Woningen (ID: 24)

Name: GESLuchtPM10Woningen

Display Field: NUMMERAANDUIDING_BAGID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Deze dataset bevat</SPAN><SPAN> een selectie van</SPAN><SPAN> woningen en andere gevoelige bestemmingen uit de BAG. </SPAN><SPAN>De belasting met </SPAN><SPAN>PM10</SPAN><SPAN> (</SPAN><SPAN>2019</SPAN><SPAN>. </SPAN><SPAN>Jaargemiddelde PM10 Fijnstof-concentratie in microgram/m3) is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. Alle woningen</SPAN><SPAN> en zorg-/onderwijsinstellingen</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>met een GES-score van 5 of hoger </SPAN><SPAN>zijn in beeld gebracht</SPAN><SPAN> en zijn opgenomen in deze dataset</SPAN><SPAN>. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 1bfe4b98d1ef4df2ac5a53e48dad6ace

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata