ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: GESGeluidRailverkeerContouren (ID: 10)

Name: GESGeluidRailverkeerContouren

Display Field: LOW_VAL

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat de GES-contouren geluid railverkeer. De geluidsbelasting (geluidsbelasting Lden situatie 2016) veroorzaakt door spoorwegen is vertaald in GES (gezondheidseffectscreening)- contouren en op kaarten weergegeven. Doel is inzicht te geven in de invloed van het spoor op de omgeving, waarmee knelpunten, zowel bestaand als nieuw, in beeld worden gebracht.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 1bfe4b98d1ef4df2ac5a53e48dad6ace

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata