ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LandelijkGebied/Natuur)

CoordinatiegebiedenAgrarischeCollectieven (0)
ANLV Midden-Groningen ANLV Midden-Groningen
Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen - ANOG Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen - ANOG
Collectief Groningen West Collectief Groningen West
InvloedsgebiedenTerreinbeherendeOrganisaties (1)
Groninger Landschap Groninger Landschap
Natuurmonumenten Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer
Natuurbeheerplan2025Beheergebied (34)
N01.01 Zee en wad N01.01 Zee en wad
N01.02 Duin- en kwelderlandschap N01.02 Duin- en kwelderlandschap
N01.03 Rivier- en moeraslandschap N01.03 Rivier- en moeraslandschap
N03.01 Beek en Bron N03.01 Beek en Bron
N04.01 Kranswierwater N04.01 Kranswierwater
N04.02 Zoete Plas N04.02 Zoete Plas
N04.03 Brak water N04.03 Brak water
N04.04 Afgesloten zeearm N04.04 Afgesloten zeearm
N05.02 Gemaaid rietland N05.02 Gemaaid rietland
N05.03 Veenmoeras N05.03 Veenmoeras
N05.04 Dynamisch moeras N05.04 Dynamisch moeras
N06.01 Veenmosrietland en moerasheide N06.01 Veenmosrietland en moerasheide
N06.02 Trilveen N06.02 Trilveen
N06.04 Vochtige heide N06.04 Vochtige heide
N06.05 Zwakgebufferd ven N06.05 Zwakgebufferd ven
N06.06 Zuur ven en hoogveenven N06.06 Zuur ven en hoogveenven
N07.01 Droge heide N07.01 Droge heide
N08.03 Vochtige duinvallei N08.03 Vochtige duinvallei
N09.01 Schor of kwelder N09.01 Schor of kwelder
N10.01 Nat schraalland N10.01 Nat schraalland
N10.02 Vochtig hooiland N10.02 Vochtig hooiland
N11.01 Droog schraalgrasland N11.01 Droog schraalgrasland
N12.01 Bloemdijk N12.01 Bloemdijk
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
N12.03 Glanshaverhooiland N12.03 Glanshaverhooiland
N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland
N12.05 Kruiden- of faunarijke akker N12.05 Kruiden- of faunarijke akker
N12.06 Ruigteveld N12.06 Ruigteveld
N13.01 Vochtig weidevogelgrasland N13.01 Vochtig weidevogelgrasland
N13.02 Wintergastenweide N13.02 Wintergastenweide
N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos
N14.02 Hoog- en laagveenbos N14.02 Hoog- en laagveenbos
N14.03 Haagbeuken- en essenbos N14.03 Haagbeuken- en essenbos
N15.01 Duinbos N15.01 Duinbos
N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos
N16.03 Droog bos met productie N16.03 Droog bos met productie
N16.04 Vochtig bos met productie N16.04 Vochtig bos met productie
N17.02 Droog hakhout N17.02 Droog hakhout
N17.03 Park- of stinzenbos N17.03 Park- of stinzenbos
N17.04 Eendenkooi N17.04 Eendenkooi
N17.06Vochtig en hellinghakhout N17.06Vochtig en hellinghakhout
L01.01 Poel en kleine historische wateren L01.01 Poel en kleine historische wateren
L01.02 Houtwal en houtsingel L01.02 Houtwal en houtsingel
L01.03 Elzensingel L01.03 Elzensingel
L01.05 Knip- of scheerheg L01.05 Knip- of scheerheg
L01.06 Struweelhaag L01.06 Struweelhaag
L01.07 Laan L01.07 Laan
L01.08 Knotboom L01.08 Knotboom
L01.09 Hoogstamboomgaard L01.09 Hoogstamboomgaard
L01.16 Bossingel voor lijnvormige elementen (bossingels) L01.16 Bossingel voor lijnvormige elementen (bossingels)
L02.01 Fortterrein L02.01 Fortterrein
L02.02 Historisch bouwwerk en erf L02.02 Historisch bouwwerk en erf
L03.01 Aardwerk en groeve L03.01 Aardwerk en groeve
Natuurbeheerplan2025BeheergebiedAmbitie (33)
Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur (inrichting) Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur (inrichting)
N01.01 Zee en wad N01.01 Zee en wad
N01.02 Duin- en kwelderlandschap N01.02 Duin- en kwelderlandschap
N01.03 Rivier- en moeraslandschap N01.03 Rivier- en moeraslandschap
N03.01 Beek en Bron N03.01 Beek en Bron
N04.01 Kranswierwater N04.01 Kranswierwater
N04.02 Zoete Plas N04.02 Zoete Plas
N04.03 Brak water N04.03 Brak water
N04.04 Afgesloten zeearm N04.04 Afgesloten zeearm
N05.02 Gemaaid rietland N05.02 Gemaaid rietland
N05.03 Veenmoeras N05.03 Veenmoeras
N05.04 Dynamisch moeras N05.04 Dynamisch moeras
N06.01 Veenmosrietland en moerasheide N06.01 Veenmosrietland en moerasheide
N06.02 Trilveen N06.02 Trilveen
N06.04 Vochtige heide N06.04 Vochtige heide
N06.05 Zwakgebufferd ven N06.05 Zwakgebufferd ven
N06.06 Zuur ven en hoogveenven N06.06 Zuur ven en hoogveenven
N07.01 Droge heide N07.01 Droge heide
N08.03 Vochtige duinvallei N08.03 Vochtige duinvallei
N09.01 Schor of kwelder N09.01 Schor of kwelder
N10.01 Nat schraalland N10.01 Nat schraalland
N10.02 Vochtig hooiland N10.02 Vochtig hooiland
N11.01 Droog schraalgrasland N11.01 Droog schraalgrasland
N12.01 Bloemdijk N12.01 Bloemdijk
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
N12.03 Glanshaverhooiland N12.03 Glanshaverhooiland
N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland
N12.05 Kruiden- of faunarijke akker N12.05 Kruiden- of faunarijke akker
N12.06 Ruigteveld N12.06 Ruigteveld
N13.01 Vochtig weidevogelgrasland N13.01 Vochtig weidevogelgrasland
N13.02 Wintergastenweide N13.02 Wintergastenweide
N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos
N14.02 Hoog- en laagveenbos N14.02 Hoog- en laagveenbos
N14.03 Haagbeuken- en essenbos N14.03 Haagbeuken- en essenbos
N15.01 Duinbos N15.01 Duinbos
N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos
N16.03 Droog bos met productie N16.03 Droog bos met productie
N16.04 Vochtig bos met productie N16.04 Vochtig bos met productie
N17.02 Droog hakhout N17.02 Droog hakhout
N17.03 Park- of stinzenbos N17.03 Park- of stinzenbos
N17.04 Eendenkooi N17.04 Eendenkooi
N17.06Vochtig en hellinghakhout N17.06Vochtig en hellinghakhout
L01.01 Poel en kleine historische wateren L01.01 Poel en kleine historische wateren
L01.02 Houtwal en houtsingel L01.02 Houtwal en houtsingel
L01.03 Elzensingel L01.03 Elzensingel
L01.05 Knip- of scheerheg L01.05 Knip- of scheerheg
L01.06 Struweelhaag L01.06 Struweelhaag
L01.07 Laan L01.07 Laan
L01.08 Knotboom L01.08 Knotboom
L01.09 Hoogstamboomgaard L01.09 Hoogstamboomgaard
L01.16 Bossingel voor lijnvormige elementen (bossingels) L01.16 Bossingel voor lijnvormige elementen (bossingels)
L02.01 Fortterrein L02.01 Fortterrein
L02.02 Historisch bouwwerk en erf L02.02 Historisch bouwwerk en erf
L03.01 Aardwerk en groeve L03.01 Aardwerk en groeve
Natuurbeheerplan2025ZoekgebiedAgrarisch (32)
A11 Open grasland A11 Open grasland
A12 Open akkerland A12 Open akkerland
A15 Dooradering A15 Dooradering
Natuurbeheerplan2025ZoekgebiedAgrarisch-A11OpenGrasland (35)
A11 Open grasland A11 Open grasland
A12 Open akkerland A12 Open akkerland
A15 Dooradering A15 Dooradering
Natuurbeheerplan2025ZoekgebiedAgrarisch-A12OpenAkkerland (36)
A11 Open grasland A11 Open grasland
A12 Open akkerland A12 Open akkerland
A15 Dooradering A15 Dooradering
Natuurbeheerplan2025ZoekgebiedAgrarisch-A15Dooradering (37)
A11 Open grasland A11 Open grasland
A12 Open akkerland A12 Open akkerland
A15 Dooradering A15 Dooradering
Natuurbeheerplan2025ZoekgebiedKlimaat (28)
Natuurbeheerplan2025ZoekgebiedWater (27)
Natuurbeheerplan2024Beheergebied (26)
N01.01 Zee en wad N01.01 Zee en wad
N01.02 Duin- en kwelderlandschap N01.02 Duin- en kwelderlandschap
N01.03 Rivier- en moeraslandschap N01.03 Rivier- en moeraslandschap
N03.01 Beek en Bron N03.01 Beek en Bron
N04.01 Kranswierwater N04.01 Kranswierwater
N04.02 Zoete Plas N04.02 Zoete Plas
N04.03 Brak water N04.03 Brak water
N04.04 Afgesloten zeearm N04.04 Afgesloten zeearm
N05.02 Gemaaid rietland N05.02 Gemaaid rietland
N05.03 Veenmoeras N05.03 Veenmoeras
N05.04 Dynamisch moeras N05.04 Dynamisch moeras
N06.01 Veenmosrietland en moerasheide N06.01 Veenmosrietland en moerasheide
N06.02 Trilveen N06.02 Trilveen
N06.04 Vochtige heide N06.04 Vochtige heide
N06.05 Zwakgebufferd ven N06.05 Zwakgebufferd ven
N06.06 Zuur ven en hoogveenven N06.06 Zuur ven en hoogveenven
N07.01 Droge heide N07.01 Droge heide
N08.03 Vochtige duinvallei N08.03 Vochtige duinvallei
N09.01 Schor of kwelder N09.01 Schor of kwelder
N10.01 Nat schraalland N10.01 Nat schraalland
N10.02 Vochtig hooiland N10.02 Vochtig hooiland
N11.01 Droog schraalgrasland N11.01 Droog schraalgrasland
N12.01 Bloemdijk N12.01 Bloemdijk
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
N12.03 Glanshaverhooiland N12.03 Glanshaverhooiland
N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland
N12.05 Kruiden- of faunarijke akker N12.05 Kruiden- of faunarijke akker
N12.06 Ruigteveld N12.06 Ruigteveld
N13.01 Vochtig weidevogelgrasland N13.01 Vochtig weidevogelgrasland
N13.02 Wintergastenweide N13.02 Wintergastenweide
N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos
N14.02 Hoog- en laagveenbos N14.02 Hoog- en laagveenbos
N14.03 Haagbeuken- en essenbos N14.03 Haagbeuken- en essenbos
N15.01 Duinbos N15.01 Duinbos
N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos
N16.03 Droog bos met productie N16.03 Droog bos met productie
N16.04 Vochtig bos met productie N16.04 Vochtig bos met productie
N17.02 Droog hakhout N17.02 Droog hakhout
N17.03 Park- of stinzenbos N17.03 Park- of stinzenbos
N17.04 Eendenkooi N17.04 Eendenkooi
N17.06Vochtig en hellinghakhout N17.06Vochtig en hellinghakhout
L01.01 Poel en kleine historische wateren L01.01 Poel en kleine historische wateren
L01.02 Houtwal en houtsingel L01.02 Houtwal en houtsingel
L01.03 Elzensingel L01.03 Elzensingel
L01.05 Knip- of scheerheg L01.05 Knip- of scheerheg
L01.06 Struweelhaag L01.06 Struweelhaag
L01.07 Laan L01.07 Laan
L01.08 Knotboom L01.08 Knotboom
L01.09 Hoogstamboomgaard L01.09 Hoogstamboomgaard
L01.16 Bossingel voor lijnvormige elementen (bossingels) L01.16 Bossingel voor lijnvormige elementen (bossingels)
L02.01 Fortterrein L02.01 Fortterrein
L02.02 Historisch bouwwerk en erf L02.02 Historisch bouwwerk en erf
L03.01 Aardwerk en groeve L03.01 Aardwerk en groeve
Natuurbeheerplan2024BeheergebiedAmbitie (25)
Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur (inrichting) Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur (inrichting)
N01.01 Zee en wad N01.01 Zee en wad
N01.02 Duin- en kwelderlandschap N01.02 Duin- en kwelderlandschap
N01.03 Rivier- en moeraslandschap N01.03 Rivier- en moeraslandschap
N03.01 Beek en Bron N03.01 Beek en Bron
N04.01 Kranswierwater N04.01 Kranswierwater
N04.02 Zoete Plas N04.02 Zoete Plas
N04.03 Brak water N04.03 Brak water
N04.04 Afgesloten zeearm N04.04 Afgesloten zeearm
N05.02 Gemaaid rietland N05.02 Gemaaid rietland
N05.03 Veenmoeras N05.03 Veenmoeras
N05.04 Dynamisch moeras N05.04 Dynamisch moeras
N06.01 Veenmosrietland en moerasheide N06.01 Veenmosrietland en moerasheide
N06.02 Trilveen N06.02 Trilveen
N06.04 Vochtige heide N06.04 Vochtige heide
N06.05 Zwakgebufferd ven N06.05 Zwakgebufferd ven
N06.06 Zuur ven en hoogveenven N06.06 Zuur ven en hoogveenven
N07.01 Droge heide N07.01 Droge heide
N08.03 Vochtige duinvallei N08.03 Vochtige duinvallei
N09.01 Schor of kwelder N09.01 Schor of kwelder
N10.01 Nat schraalland N10.01 Nat schraalland
N10.02 Vochtig hooiland N10.02 Vochtig hooiland
N11.01 Droog schraalgrasland N11.01 Droog schraalgrasland
N12.01 Bloemdijk N12.01 Bloemdijk
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
N12.03 Glanshaverhooiland N12.03 Glanshaverhooiland
N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland
N12.05 Kruiden- of faunarijke akker N12.05 Kruiden- of faunarijke akker
N12.06 Ruigteveld N12.06 Ruigteveld
N13.01 Vochtig weidevogelgrasland N13.01 Vochtig weidevogelgrasland
N13.02 Wintergastenweide N13.02 Wintergastenweide
N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos
N14.02 Hoog- en laagveenbos N14.02 Hoog- en laagveenbos
N14.03 Haagbeuken- en essenbos N14.03 Haagbeuken- en essenbos
N15.01 Duinbos N15.01 Duinbos
N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos
N16.03 Droog bos met productie N16.03 Droog bos met productie
N16.04 Vochtig bos met productie N16.04 Vochtig bos met productie
N17.02 Droog hakhout N17.02 Droog hakhout
N17.03 Park- of stinzenbos N17.03 Park- of stinzenbos
N17.04 Eendenkooi N17.04 Eendenkooi
N17.06Vochtig en hellinghakhout N17.06Vochtig en hellinghakhout
L01.01 Poel en kleine historische wateren L01.01 Poel en kleine historische wateren
L01.02 Houtwal en houtsingel L01.02 Houtwal en houtsingel
L01.03 Elzensingel L01.03 Elzensingel
L01.05 Knip- of scheerheg L01.05 Knip- of scheerheg
L01.06 Struweelhaag L01.06 Struweelhaag
L01.07 Laan L01.07 Laan
L01.08 Knotboom L01.08 Knotboom
L01.09 Hoogstamboomgaard L01.09 Hoogstamboomgaard
L01.16 Bossingel voor lijnvormige elementen (bossingels) L01.16 Bossingel voor lijnvormige elementen (bossingels)
L02.01 Fortterrein L02.01 Fortterrein
L02.02 Historisch bouwwerk en erf L02.02 Historisch bouwwerk en erf
L03.01 Aardwerk en groeve L03.01 Aardwerk en groeve
Natuurbeheerplan2024ZoekgebiedAgrarisch (24)
A11 Open grasland A11 Open grasland
A12 Open akkerland A12 Open akkerland
A15 Dooradering A15 Dooradering
Natuurbeheerplan2024ZoekgebiedAgrarisch-A11OpenGrasland (23)
A11 Open grasland A11 Open grasland
Natuurbeheerplan2024ZoekgebiedAgrarisch-A12OpenAkkerland (22)
A12 Open akkerland A12 Open akkerland
Natuurbeheerplan2024ZoekgebiedAgrarisch-A15Dooradering (21)
A15 Dooradering A15 Dooradering
Natuurbeheerplan2024ZoekgebiedKlimaat (20)
Natuurbeheerplan2024ZoekgebiedWater (19)
Natuurbeheerplan2023Beheergebied (2)
N01.01 Zee en wad N01.01 Zee en wad
N01.02 Duin- en kwelderlandschap N01.02 Duin- en kwelderlandschap
N01.03 Rivier- en moeraslandschap N01.03 Rivier- en moeraslandschap
N03.01 Beek en Bron N03.01 Beek en Bron
N04.01 Kranswierwater N04.01 Kranswierwater
N04.02 Zoete Plas N04.02 Zoete Plas
N04.03 Brak water N04.03 Brak water
N04.04 Afgesloten zeearm N04.04 Afgesloten zeearm
N05.02 Gemaaid rietland N05.02 Gemaaid rietland
N05.03 Veenmoeras N05.03 Veenmoeras
N05.04 Dynamisch moeras N05.04 Dynamisch moeras
N06.01 Veenmosrietland en moerasheide N06.01 Veenmosrietland en moerasheide
N06.02 Trilveen N06.02 Trilveen
N06.04 Vochtige heide N06.04 Vochtige heide
N06.05 Zwakgebufferd ven N06.05 Zwakgebufferd ven
N06.06 Zuur ven en hoogveenven N06.06 Zuur ven en hoogveenven
N07.01 Droge heide N07.01 Droge heide
N08.03 Vochtige duinvallei N08.03 Vochtige duinvallei
N09.01 Schor of kwelder N09.01 Schor of kwelder
N10.01 Nat schraalland N10.01 Nat schraalland
N10.02 Vochtig hooiland N10.02 Vochtig hooiland
N11.01 Droog schraalgrasland N11.01 Droog schraalgrasland
N12.01 Bloemdijk N12.01 Bloemdijk
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
N12.03 Glanshaverhooiland N12.03 Glanshaverhooiland
N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland
N12.05 Kruiden- of faunarijke akker N12.05 Kruiden- of faunarijke akker
N12.06 Ruigteveld N12.06 Ruigteveld
N13.01 Vochtig weidevogelgrasland N13.01 Vochtig weidevogelgrasland
N13.02 Wintergastenweide N13.02 Wintergastenweide
N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos
N14.02 Hoog- en laagveenbos N14.02 Hoog- en laagveenbos
N14.03 Haagbeuken- en essenbos N14.03 Haagbeuken- en essenbos
N15.01 Duinbos N15.01 Duinbos
N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos
N16.03 Droog bos met productie N16.03 Droog bos met productie
N16.04 Vochtig bos met productie N16.04 Vochtig bos met productie
N17.02 Droog hakhout N17.02 Droog hakhout
N17.03 Park- of stinzenbos N17.03 Park- of stinzenbos
N17.04 Eendenkooi N17.04 Eendenkooi
N17.06Vochtig en hellinghakhout N17.06Vochtig en hellinghakhout
L01.01 Poel en kleine historische wateren L01.01 Poel en kleine historische wateren
L01.02 Houtwal en houtsingel L01.02 Houtwal en houtsingel
L01.03 Elzensingel L01.03 Elzensingel
L01.05 Knip- of scheerheg L01.05 Knip- of scheerheg
L01.06 Struweelhaag L01.06 Struweelhaag
L01.07 Laan L01.07 Laan
L01.08 Knotboom L01.08 Knotboom
L01.09 Hoogstamboomgaard L01.09 Hoogstamboomgaard
L01.16 Bossingel voor lijnvormige elementen (bossingels) L01.16 Bossingel voor lijnvormige elementen (bossingels)
L02.01 Fortterrein L02.01 Fortterrein
L02.02 Historisch bouwwerk en erf L02.02 Historisch bouwwerk en erf
L03.01 Aardwerk en groeve L03.01 Aardwerk en groeve
Natuurbeheerplan2023BeheergebiedAmbitie (3)
L01.01 L01.01
L01.02 L01.02
L01.03 L01.03
L01.05 L01.05
L01.06 L01.06
L01.07 L01.07
L01.08 L01.08
L01.09 L01.09
L01.16 L01.16
L02.01 L02.01
L02.02 L02.02
L03.01 L03.01
N00.01 N00.01
N01.01 N01.01
N01.02 N01.02
N01.03 N01.03
N03.01 N03.01
N04.01 N04.01
N04.02 N04.02
N04.03 N04.03
N04.04 N04.04
N05.02 N05.02
N05.03 N05.03
N05.04 N05.04
N06.01 N06.01
N06.02 N06.02
N06.04 N06.04
N06.05 N06.05
N06.06 N06.06
N07.01 N07.01
N08.03 N08.03
N09.01 N09.01
N10.01 N10.01
N10.02 N10.02
N11.01 N11.01
N12.01 N12.01
N12.02 N12.02
N12.03 N12.03
N12.04 N12.04
N12.05 N12.05
N12.06 N12.06
N13.01 N13.01
N13.02 N13.02
N14.01 N14.01
N14.02 N14.02
N14.03 N14.03
N15.01 N15.01
N15.02 N15.02
N16.03 N16.03
N16.04 N16.04
N17.02 N17.02
N17.03 N17.03
N17.04 N17.04
N17.06 N17.06
Natuurbeheerplan2023ZoekgebiedAgrarisch (4)
A11 Open grasland A11 Open grasland
Open Akkerland Open Akkerland
Dooradering Dooradering
Natuurbeheerplan2023ZoekgebiedKlimaat (5)
Natuurbeheerplan2023ZoekgebiedWater (6)
Natuurbeheerplan2022Beheergebied (7)
N01.01 Zee en wad N01.01 Zee en wad
N01.02 Duin- en kwelderlandschap N01.02 Duin- en kwelderlandschap
N01.03 Rivier- en moeraslandschap N01.03 Rivier- en moeraslandschap
N03.01 Beek en Bron N03.01 Beek en Bron
N04.01 Kranswierwater N04.01 Kranswierwater
N04.02 Zoete Plas N04.02 Zoete Plas
N04.03 Brak water N04.03 Brak water
N04.04 Afgesloten zeearm N04.04 Afgesloten zeearm
N05.02 Gemaaid rietland N05.02 Gemaaid rietland
N05.03 Veenmoeras N05.03 Veenmoeras
N05.04 Dynamisch moeras N05.04 Dynamisch moeras
N06.01 Veenmosrietland en moerasheide N06.01 Veenmosrietland en moerasheide
N06.02 Trilveen N06.02 Trilveen
N06.03 Hoogveen N06.03 Hoogveen
N06.04 Vochtige heide N06.04 Vochtige heide
N06.05 Zwakgebufferd ven N06.05 Zwakgebufferd ven
N06.06 Zuur ven en hoogveenven N06.06 Zuur ven en hoogveenven
N07.01 Droge heide N07.01 Droge heide
N08.03 Vochtige duinvallei N08.03 Vochtige duinvallei
N09.01 Schor of kwelder N09.01 Schor of kwelder
N10.01 Nat schraalland N10.01 Nat schraalland
N10.02 Vochtig hooiland N10.02 Vochtig hooiland
N11.01 Droog schraalgrasland N11.01 Droog schraalgrasland
N12.01 Bloemdijk N12.01 Bloemdijk
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
N12.03 Glanshaverhooiland N12.03 Glanshaverhooiland
N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland
N12.05 Kruiden- of faunarijke akker N12.05 Kruiden- of faunarijke akker
N12.06 Ruigteveld N12.06 Ruigteveld
N13.01 Vochtig weidevogelgrasland N13.01 Vochtig weidevogelgrasland
N13.02 Wintergastenweide N13.02 Wintergastenweide
N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos
N14.02 Hoog- en laagveenbos N14.02 Hoog- en laagveenbos
N14.03 Haagbeuken- en essenbos N14.03 Haagbeuken- en essenbos
N15.01 Duinbos N15.01 Duinbos
N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos
N16.01 Droog bos met productie N16.01 Droog bos met productie
N16.02 Vochtig bos met productie N16.02 Vochtig bos met productie
N16.03 Droog bos met productie N16.03 Droog bos met productie
N16.04 Vochtig bos met productie N16.04 Vochtig bos met productie
N17.01 Vochtig hakhout en middenbos N17.01 Vochtig hakhout en middenbos
N17.02 Droog hakhout N17.02 Droog hakhout
N17.03 Park- of stinzenbos N17.03 Park- of stinzenbos
N17.04 Eendenkooi N17.04 Eendenkooi
L01.01 Poel en kleine historische wateren L01.01 Poel en kleine historische wateren
L01.02 Houtwal en houtsingel L01.02 Houtwal en houtsingel
L01.03 Elzensingel L01.03 Elzensingel
L01.04 Bossingel en bosje L01.04 Bossingel en bosje
L01.05 Knip- of scheerheg L01.05 Knip- of scheerheg
L01.06 Struweelhaag L01.06 Struweelhaag
L01.07 Laan L01.07 Laan
L01.08 Knotboom L01.08 Knotboom
L01.09 Hoogstamboomgaard L01.09 Hoogstamboomgaard
L01.10 Struweelrand L01.10 Struweelrand
L01.11 Hakhoutbosje L01.11 Hakhoutbosje
L01.14 Rietzoom en klein rietperceel L01.14 Rietzoom en klein rietperceel
L01.16 Bossingel voor lijnvormige elementen (bossingels) L01.16 Bossingel voor lijnvormige elementen (bossingels)
L02.01 Fortterrein L02.01 Fortterrein
L02.02 Historisch bouwwerk en erf L02.02 Historisch bouwwerk en erf
L03.01 Aardwerk en groeve L03.01 Aardwerk en groeve
Natuurbeheerplan2022BeheergebiedAmbitie (8)
L01.01 L01.01
L01.02 L01.02
L01.03 L01.03
L01.05 L01.05
L01.06 L01.06
L01.07 L01.07
L01.08 L01.08
L01.09 L01.09
L01.16 L01.16
L02.01 L02.01
L02.02 L02.02
L03.01 L03.01
N00.01 N00.01
N01.01 N01.01
N01.02 N01.02
N01.03 N01.03
N03.01 N03.01
N04.01 N04.01
N04.02 N04.02
N04.03 N04.03
N04.04 N04.04
N05.02 N05.02
N05.03 N05.03
N05.04 N05.04
N06.01 N06.01
N06.02 N06.02
N06.04 N06.04
N06.05 N06.05
N06.06 N06.06
N07.01 N07.01
N08.03 N08.03
N09.01 N09.01
N10.01 N10.01
N10.02 N10.02
N11.01 N11.01
N12.01 N12.01
N12.02 N12.02
N12.03 N12.03
N12.04 N12.04
N12.05 N12.05
N12.06 N12.06
N13.01 N13.01
N13.02 N13.02
N14.01 N14.01
N14.02 N14.02
N14.03 N14.03
N15.01 N15.01
N15.02 N15.02
N16.03 N16.03
N16.04 N16.04
N17.02 N17.02
N17.03 N17.03
N17.04 N17.04
N17.06 N17.06
Natuurbeheerplan2022ZoekgebiedAgrarisch (9)
A11 Open grasland A11 Open grasland
A12 Open akkerland A12 Open akkerland
A13 Droge dooradering A13 Droge dooradering
A14 Natte dooradering A14 Natte dooradering
Natuurbeheerplan2022ZoekgebiedWater (10)
W01 Waterbeheergebied W01 Waterbeheergebied
OntwerpNatuurbeheerplan2025Beheergebied (12)
N01.01 Zee en wad N01.01 Zee en wad
N01.02 Duin- en kwelderlandschap N01.02 Duin- en kwelderlandschap
N01.03 Rivier- en moeraslandschap N01.03 Rivier- en moeraslandschap
N03.01 Beek en Bron N03.01 Beek en Bron
N04.01 Kranswierwater N04.01 Kranswierwater
N04.02 Zoete Plas N04.02 Zoete Plas
N04.03 Brak water N04.03 Brak water
N04.04 Afgesloten zeearm N04.04 Afgesloten zeearm
N05.02 Gemaaid rietland N05.02 Gemaaid rietland
N05.03 Veenmoeras N05.03 Veenmoeras
N05.04 Dynamisch moeras N05.04 Dynamisch moeras
N06.01 Veenmosrietland en moerasheide N06.01 Veenmosrietland en moerasheide
N06.02 Trilveen N06.02 Trilveen
N06.04 Vochtige heide N06.04 Vochtige heide
N06.05 Zwakgebufferd ven N06.05 Zwakgebufferd ven
N06.06 Zuur ven en hoogveenven N06.06 Zuur ven en hoogveenven
N07.01 Droge heide N07.01 Droge heide
N08.03 Vochtige duinvallei N08.03 Vochtige duinvallei
N09.01 Schor of kwelder N09.01 Schor of kwelder
N10.01 Nat schraalland N10.01 Nat schraalland
N10.02 Vochtig hooiland N10.02 Vochtig hooiland
N11.01 Droog schraalgrasland N11.01 Droog schraalgrasland
N12.01 Bloemdijk N12.01 Bloemdijk
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
N12.03 Glanshaverhooiland N12.03 Glanshaverhooiland
N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland
N12.05 Kruiden- of faunarijke akker N12.05 Kruiden- of faunarijke akker
N12.06 Ruigteveld N12.06 Ruigteveld
N13.01 Vochtig weidevogelgrasland N13.01 Vochtig weidevogelgrasland
N13.02 Wintergastenweide N13.02 Wintergastenweide
N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos
N14.02 Hoog- en laagveenbos N14.02 Hoog- en laagveenbos
N14.03 Haagbeuken- en essenbos N14.03 Haagbeuken- en essenbos
N15.01 Duinbos N15.01 Duinbos
N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos
N16.03 Droog bos met productie N16.03 Droog bos met productie
N16.04 Vochtig bos met productie N16.04 Vochtig bos met productie
N17.02 Droog hakhout N17.02 Droog hakhout
N17.03 Park- of stinzenbos N17.03 Park- of stinzenbos
N17.04 Eendenkooi N17.04 Eendenkooi
N17.06Vochtig en hellinghakhout N17.06Vochtig en hellinghakhout
L01.01 Poel en kleine historische wateren L01.01 Poel en kleine historische wateren
L01.02 Houtwal en houtsingel L01.02 Houtwal en houtsingel
L01.03 Elzensingel L01.03 Elzensingel
L01.05 Knip- of scheerheg L01.05 Knip- of scheerheg
L01.06 Struweelhaag L01.06 Struweelhaag
L01.07 Laan L01.07 Laan
L01.08 Knotboom L01.08 Knotboom
L01.09 Hoogstamboomgaard L01.09 Hoogstamboomgaard
L01.16 Bossingel voor lijnvormige elementen (bossingels) L01.16 Bossingel voor lijnvormige elementen (bossingels)
L02.01 Fortterrein L02.01 Fortterrein
L02.02 Historisch bouwwerk en erf L02.02 Historisch bouwwerk en erf
L03.01 Aardwerk en groeve L03.01 Aardwerk en groeve
OntwerpNatuurbeheerplan2025BeheergebiedAmbitie (11)
Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur (inrichting) Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur (inrichting)
N01.01 Zee en wad N01.01 Zee en wad
N01.02 Duin- en kwelderlandschap N01.02 Duin- en kwelderlandschap
N01.03 Rivier- en moeraslandschap N01.03 Rivier- en moeraslandschap
N03.01 Beek en Bron N03.01 Beek en Bron
N04.01 Kranswierwater N04.01 Kranswierwater
N04.02 Zoete Plas N04.02 Zoete Plas
N04.03 Brak water N04.03 Brak water
N04.04 Afgesloten zeearm N04.04 Afgesloten zeearm
N05.02 Gemaaid rietland N05.02 Gemaaid rietland
N05.03 Veenmoeras N05.03 Veenmoeras
N05.04 Dynamisch moeras N05.04 Dynamisch moeras
N06.01 Veenmosrietland en moerasheide N06.01 Veenmosrietland en moerasheide
N06.02 Trilveen N06.02 Trilveen
N06.04 Vochtige heide N06.04 Vochtige heide
N06.05 Zwakgebufferd ven N06.05 Zwakgebufferd ven
N06.06 Zuur ven en hoogveenven N06.06 Zuur ven en hoogveenven
N07.01 Droge heide N07.01 Droge heide
N08.03 Vochtige duinvallei N08.03 Vochtige duinvallei
N09.01 Schor of kwelder N09.01 Schor of kwelder
N10.01 Nat schraalland N10.01 Nat schraalland
N10.02 Vochtig hooiland N10.02 Vochtig hooiland
N11.01 Droog schraalgrasland N11.01 Droog schraalgrasland
N12.01 Bloemdijk N12.01 Bloemdijk
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
N12.03 Glanshaverhooiland N12.03 Glanshaverhooiland
N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland
N12.05 Kruiden- of faunarijke akker N12.05 Kruiden- of faunarijke akker
N12.06 Ruigteveld N12.06 Ruigteveld
N13.01 Vochtig weidevogelgrasland N13.01 Vochtig weidevogelgrasland
N13.02 Wintergastenweide N13.02 Wintergastenweide
N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos
N14.02 Hoog- en laagveenbos N14.02 Hoog- en laagveenbos
N14.03 Haagbeuken- en essenbos N14.03 Haagbeuken- en essenbos
N15.01 Duinbos N15.01 Duinbos
N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos
N16.03 Droog bos met productie N16.03 Droog bos met productie
N16.04 Vochtig bos met productie N16.04 Vochtig bos met productie
N17.02 Droog hakhout N17.02 Droog hakhout
N17.03 Park- of stinzenbos N17.03 Park- of stinzenbos
N17.04 Eendenkooi N17.04 Eendenkooi
N17.06Vochtig en hellinghakhout N17.06Vochtig en hellinghakhout
L01.01 Poel en kleine historische wateren L01.01 Poel en kleine historische wateren
L01.02 Houtwal en houtsingel L01.02 Houtwal en houtsingel
L01.03 Elzensingel L01.03 Elzensingel
L01.05 Knip- of scheerheg L01.05 Knip- of scheerheg
L01.06 Struweelhaag L01.06 Struweelhaag
L01.07 Laan L01.07 Laan
L01.08 Knotboom L01.08 Knotboom
L01.09 Hoogstamboomgaard L01.09 Hoogstamboomgaard
L01.16 Bossingel voor lijnvormige elementen (bossingels) L01.16 Bossingel voor lijnvormige elementen (bossingels)
L02.01 Fortterrein L02.01 Fortterrein
L02.02 Historisch bouwwerk en erf L02.02 Historisch bouwwerk en erf
L03.01 Aardwerk en groeve L03.01 Aardwerk en groeve
OntwerpNatuurbeheerplan2025ZoekgebiedAgrarisch (13)
A11 Open grasland A11 Open grasland
A12 Open akkerland A12 Open akkerland
A15 Dooradering A15 Dooradering
OntwerpNatuurbeheerplan2025ZoekgebiedAgrarisch-A11OpenGrasland (14)
A11 Open grasland A11 Open grasland
OntwerpNatuurbeheerplan2025ZoekgebiedAgrarisch-A12OpenAkkerland (15)
A12 Open akkerland A12 Open akkerland
OntwerpNatuurbeheerplan2025ZoekgebiedAgrarisch-A15Dooradering (18)
A15 Dooradering A15 Dooradering
OntwerpNatuurbeheerplan2025ZoekgebiedKlimaat (16)
OntwerpNatuurbeheerplan2025ZoekgebiedWater (17)